Szeroki zakres usług

Kancelaria Imperialis powstała z myślą o Klientach, którzy liczą na fachową i solidną obsługę prawną. Oferujemy szeroką gamę usług w wielu dziedzinach prawa zapewniając opiekę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, poprzez wskazywanie najlepszych dla Nich rozwiązań.

Mamy doświadczenie

Tym, co nas wyróżnia jest doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność w licznych segmentach gospodarki, gdzie obok rozwiązywania bieżących problemów prawnych, skupiamy się przede wszystkim na znajdowaniu rozwiązań prawnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Warto nam zaufać

 • Zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego Klienta
 • Budowanie szacunku i zaufania Klientów
 • Pełna dyspozycyjność i elastyczny czas pracy
 • Profesjonalne podejście nawet do najtrudniejszych spraw
 • Stawiamy na ciągły rozwój naszych kwalifikacji
 • Potrzeby naszych klientów są dla nas priorytetowe

Czym się zajmujemy

Kancelaria Imperialis obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Klienci indywidualni

W ramach obsługi Klientów Indywidualnych oferujemy m.in.:

 1. Udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
 2. Sporządzanie ekspertyz prawnych;
 3. Sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów;
 4. Reprezentację przed sądami, urzędami i innymi podmiotami;
 5. Windykacje należności.

Klienci korporacyjni

W ramach obsługi przedsiębiorstw oferujemy w szczególności:

 1. Stałą i bieżącą obsługę korporacyjną;
 2. Windykacje należności:
  1. monitoring wierzytelności,
  2. monitoring gospodarczy,
  3. pieczęć prewencyjną,
  4. przedsądową,
  5. sądową,
  6. komorniczą;
 3. Tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich;
 4. Doradztwo w zakresie procedur przetargowych;
 5. Udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
 6. Sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów, regulaminów;
 7. Reprezentację zewnętrzną przez sądami, urzędami;
 8. Udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 9. Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, reprezentacja Klientów w toku postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi. Kancelaria podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z klientem. Zakres współpracy oraz zasady ustalania wysokości honorarium za prowadzenie sprawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Stosujemy następujące systemy rozliczeń:

 • rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależy od czasu pracy poświęconego na realizację danego zlecenia i stanowi iloczyn przepracowanych godzin i ustalonej stawki za godzinę pracy;
 • wynagrodzenie zryczałtowane – czyli ustalenie konkretnej kwoty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
 • wynagrodzenie mieszane – wysokość wynagrodzenie jest stała w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia wysokość wynagrodzenia jest określana według stawki godzinowej;
 • wynagrodzenie jednorazowe – wysokość wynagrodzenia określona jest jednorazowo za wykonaną usługę;
 • wynagrodzenie success fee – klient i Kancelaria ustalają ryczałtowe wynagrodzenie ze wykonanie zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy;
 • w przypadku nadzoru nad transakcją zakupu lub sprzedaży nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w wysokości 1 % wartości transakcji (minimum 2000 PLN).

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Słuchamy i rozumiemy naszych Klientów po to, by móc odpowiadać na Ich potrzeby. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać Im jasne rozwiązania mające na celu pomoc w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i realnych oszczędności ekonomicznych.

 • Nasza wizja

  Być nowoczesną, dynamiczną i sprawnie zarządzaną firmą prawniczą, której rozwój wynika z dogłębnego zrozumienia potrzeb Klienta, pozytywnej motywacji oraz doskonaleniu kompetencji jej pracowników, a także realizacji przyjętych zasad i wartości.

 • Odpowiedzialność społeczna

  Od momentu założenia Kancelarii Prawnej Imperialis, stale prowadzimy działalność pro bono, wspierając osoby prywatne i organizacje. Wspieramy merytorycznie zarówno instytucje publiczne jak i fundacje. Z naszym wsparciem spotyka się również szereg inicjatyw obywatelskich.
  Jednym z głównych obszarów Naszej działalności jest sektor zdrowia publicznego oraz opieki medycznej. Wielokrotnie udzielaliśmy wsparcia finansowego wybranym inicjatywom, mającym na celu poprawę jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych dla najbardziej potrzebujących.
  Jesteśmy otwarci w szczególności na inicjatywy mające na celu ochronę zdrowia oraz poprawę bytu najmłodszych obywateli naszego kraju, dlatego każda działalność, która ten cel realizuje spotyka się z Naszą aprobatą.

Nasze zalety

Aby zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie kierujemy się cennymi wartościami.

 • Profesjonalizm i zaangażowanie

  Profesjonalizm, czyli prawidłowo wykorzystywana wiedza prawnicza, znajomość specyfiki działalności Klientów i otoczenia, w którym działają. Nie istnieje bez połączenia z zaangażowaniem.

 • Szacunek i zaufanie

  Sukces osiąga się budując trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Taka codzienna postawa, przejawiająca się w sposobie komunikacji, respektowaniu zasad etyki, chęci pomocy i dotrzymywaniu wzajemnych zobowiązań - buduje pozytywny obraz w oczach Klientów.

 • Rozwój

  Jesteśmy jedną firmą, w której wszyscy pracownicy rozwijają swoje umiejętności, aby tworzyć jak najwyższą wartość dodaną.

Nasz zespół

Imperialis na nowo definiuje sposób świadczenia oraz dostęp ludzi do usług doradztwa prawnego. Skontaktuj się z naszymi prawnikami wtedy kiedy są najbardziej potrzebni na jasnych przystępnych warunkach w niskiej cenie.

Kontakt z nami

Janusz Skuliniec

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, transakcjach M&A, oraz transakcjach private equity. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.


j.skuliniec@imperialis.pl

607 866 292

Anita Spocińska

Anita Spocińska, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


a.spocinska@imperialis.pl

607 374 621

Krzysztof Rogucki

Krzysztof Rogucki, aplikant radcowski, absolwent Wydziału prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na kierunku prawo. W 2014 roku ukończył Studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych a następnie uzyskał uprawnienia pośrednika ubezpieczeniowego.


k.rogucki@imperialis.pl

884 980 070

Tomasz Sowa

Tomasz Sowa, radca prawny, absolwent Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku administracja oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku Prawo.


t.sowa@imperialis.pl

884 800 438

Damian Soboń

Prawnik, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego wykonawczego).


d.sobon@imperialis.pl

884 800 253

Paweł Wysłocki

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym. Posiada praktykę w odszkodowaniach majątkowych i osobowych.

Kontakt

SKULINIEC BAJAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REJESTRACJA: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NR KRS 0000497719
NIP: 525 258 11 28
BZ WBK ODDZIAŁ W WARSZAWIE, 84 1090 1030 0000 0001 2314 1160

Kancelaria w Warszawie

Wyśrodkuj mapę

 • Adres: 
  01-793 WARSZAWA
  UL. RYDYGIERA 8
  (BUDYNEK INSTYTUTU CHEMII - 8 PIĘTRO)
 • Telefony: 

  22 633 41 21

Kancelaria w Poznaniu

Wyśrodkuj mapę

 • Adres: 
  60 - 836 POZNAŃ
  UL. MICKIEWICZA 28/11

Kancelaria w Zamościu

Wyśrodkuj mapę

 • Adres: 
  22-400 ZAMOŚĆ
  UL. LWOWSKA 28/22