Anita Spocińska

Radca prawny

Radca prawny, mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wspiera klientów na każdym etapie toczącego się postępowania sądowego, egzekucyjnego oraz rejestrowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, przygotowaniu umów oraz windykacji należności. Doradza również w zakresie zamówień publicznych oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Główne obszary działalności

  • Doradztwo korporacyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Windykacja należności