Obszary działalności

w tym jesteśmy ekspertami

Obszary naszej działalności prawnej

Spory cywilne i postępowania gospodarcze

Jesteśmy specjalistami z zakresu prawa cywilnego i postępowań gospodarczych. Wiemy, że odpowiednio przygotowany wniosek jest co do zasady kluczem do sprawnie przeprowadzonego postępowania, dlatego przykładamy ogromną wagę do merytorycznego udokumentowania wszelkich kwestii potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Doradztwo korporacyjne

Naszych klientów wspieramy w zakresie obsługi i zwoływania zgromadzeń wspólników, zmian rejestrowych wynikających z przepisów prawa, jak również reprezentujemy ich przed organami administracyjnymi. Ważną częścią naszej pracy jest pomoc w formułowaniu umów zabezpieczających, w sposób możliwie maksymalny, interesy naszych klientów.

Prawo Zamówień Publicznych

W zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się również doradztwo zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych na wszystkich etapach danej sprawy. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji dla wykonawców i zamawiających, jak również reprezentujemy naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Umowy kredytów w walucie obcej w tym CHF

Konsultujemy i opiniujemy umowy kredytowe, również te zawierane w walutach obcych, w szczególności CHF. Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i nie boimy się sporów nawet z największymi bankami. 

Windykacja należności

Naszymi klientami są wierzyciele, którzy mają problem z nieuczciwymi dłużnikami. Reprezentujemy naszych mocodawców zarówno w zakresie cywilnoprawnej ochrony ich majątku przed nieuczciwymi działaniami dłużników, jak również w karnoprawnej, obejmującej m.in. zabezpieczenie na majątku sprawców.

Life Science

Dzięki połączeniu doświadczenia biznesowego i doskonałej wiedzy prawniczej jesteśmy w stanie doradzać klientom odpowiednie rozwiązania prawne w działalnościach z zakresu szeroko pojętego life science. W analizach prawnych uwzględniamy obowiązujące przepisy prawa (w tym prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego czy prawa własności intelektualnej) oraz analizę ryzyka finansowego klienta.

Prawo karne

Stara łacińska paremia brzmi „Ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania). Świadomość swoich obowiązków i praw to przede wszystkim ochrona przed poważnymi konsekwencjami, które ostatecznie są dla nas niezwykle kosztowne. W naszej kancelarii wierzymy, że każdy ma prawo do popełniania błędów. Wierzymy również, że kara powinna być współmierna do winy, a nigdy zawyżona. Dlatego zlecone nam postępowania karne prowadzimy tak, aby reperkusje wynikające z błędnych decyzji klientów były jak najmniej odczuwalne.

Prawo karne gospodarcze

W ramach naszej praktyki z zakresu prawa karnego gospodarczego swoją pomoc zapewniamy przedsiębiorcom, w tym wspólnikom spółek osobowych, członkom zarządów spółek kapitałowych oraz całej kadrze menadżerskiej, odpowiadającej karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reprezentujemy klientów będących zarówno podejrzanymi i oskarżonymi o przestępstwa karne i karnoskarbowe, jak również przedsiębiorców pokrzywdzonych działaniami osób trzecich.

Upadłość i restrukturyzacja

Od wielu lat rozwiązujemy problemy naszych klientów. Prawnicy naszej kancelarii posiadają ogromne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i upadłości, w tym upadłości konsumenckiej. Umiejętne poprowadzenie spraw pozwala niejednokrotnie na wyprowadzenie przedsiębiorstwa z kryzysu finansowego i dalsze, sprawne zarządzanie majątkiem. Doradzamy zarówno zagrożonym niewypłacalnością dłużnikom, jak i wierzycielom. Natychmiastowe podjęcie działań naprawczych bądź działań zmierzających do zabezpieczenia prawnego wierzycieli są kluczem do sukcesów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Prawo bankowe

Reprezentujemy naszych klientów wobec instytucji bankowych, opierając się na doskonałej znajomości Prawa bankowego. W imieniu mocodawców renegocjujemy warunki udzielania kredytów, pośredniczymy w sprawach dotyczących spłaty bieżących zobowiązań, uzyskania promes bankowych czy  egzekwowania od instytucji finansowych właściwej realizacji umów. Analizujemy i opiniujemy umowy bankowe, mające na celu ochronę interesów klienta.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Mając na uwadze dobro klienta, w tym klienta małoletniego, zapewniamy indywidualne podejście do często zawiłych i wrażliwych zagadnień związanych z rodziną i jej funkcjonowaniem. Pośredniczymy w mediacjach związanych z rozwodem, separacją czy unieważnieniem małżeństwa, reprezentujemy mocodawców w sprawach o podział majątku wspólnego, alimenty czy ustalenie zakresu opieki i kurateli nad nieletnimi dziećmi.

Odszkodowania

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem w zakresie należnego odszkodowania. Głównym obszarem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach. Prawnicy naszej kancelarii wspierają klientów w dochodzeniu swoich praw i uzyskaniu odpowiednio wysokich wypłat odszkodowań. Wiedza, doświadczenie i indywidualne podejście do każdej sprawy pozwalają nam występować również w sprawach związanych z szeroko pojętym błędem medycznym.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Poprowadzimy Twoją sprawę! Zadzwoń : +48 884 800 444

biuro@imperialis.pl
·  Pn – Pt 08:00-16:30
radcy, adwokaci, prawnicy i mediatorzy

Zespół kancelarii Imperialis