Damian Soboń

Partner

Phone +48 884 800 253

Partner, radca prawny, mediator sądowy w sprawach cywilnych i gospodarczych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z Kancelarią związany jest od 2016 roku. Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz klientów korporacyjnych z branży in vitro oraz life science, a także w zakresie prawa spółek handlowych, umów handlowych, doradztwa finansowego, z uwzględnieniem analiz czynników ryzyka finansowego i prawnego w procedurze credit management oraz procedurach windykacyjnych.

Doradza również przedsiębiorcom w tworzeniu, wprowadzeniu zmian oraz negocjacji warunków umów handlowych w obrocie gospodarczym i profesjonalnym, ze szczególnym naciskiem i uwzględnieniem konstruowania nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, postanowień oraz klauzul umownych.

Prowadzi projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia oraz upadłości. Doradza dłużnikom w wyborze właściwej drogi postępowania w razie trudności finansowych, a także reprezentuje ich w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w pozasądowych negocjacjach z wierzycielami.

Silnie zaangażowany w udzielanie pomocy prawnej pro publico bono dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2020 pełni funkcję członka zarządu Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono oraz funkcję prezesa zarządu Fundacji IMPERIALIS Pro Bono.

Główne obszary działalności

  • Life Science
  • Doradztwo korporacyjne
  • Upadłość i restrukturyzacja
  • Windykacja należności