Daria Liushnevska

Aplikant radcowski

Phone +1-2454-2345-22

Aplikant w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Udziela wsparcia w bieżącej obsłudze prawnej i korporacyjnej klientów Kancelarii – osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży diagnostyki in vitro oraz life science. Przygotowuje projekty pism procesowych i nieprocesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Bierze udział w procesie sporządzania i opiniowania projektów umów handlowych, porozumień i ugód pozasądowych.

Jako członek zespołu prawno-windykacyjnego prowadzi windykację telefoniczną i sporządza projekty porozumień pozasądowych.

Od 2021 roku zaangażowana w działalność Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Od 2022 roku sprawuje funkcję Koordynatora Zadania Publicznego.

Główne obszary działalności

  • Przygotowanie i opiniowanie umów
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Windykacja należności