Maciej Bajan

Partner zarządzający

Phone +1-2454-2345-22

Partner zarządzający, adwokat, mediator sądowy w sprawach cywilnych i gospodarczych, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Pierwsze kroki w biznesie stawiał jako przedsiębiorca, z powodzeniem podejmując wiele projektów biznesowych . Dzięki zdobytemu doświadczeniu od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom – zarówno dużym spółkom,jak również tym z segmentu małych i średnich. Potrafi w przystępny sposób przekazywać porady prawne posługując się zrozumiałym dla przedsiębiorców językiem. Szanuje czas swój i klienta, dlatego nie marnuje go na referowanie niekonkretnych informacji, których klienci nie potrzebują.

Wyjątkową estymą darzy bieżące doradztwo biznesowe i rozwiązywanie sporów. Jego kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu dużym, międzynarodowym podmiotom gospodarczym skutkowało m.in. usprawnieniem wewnętrznych procesów działów finansowych. Był twórcą i zarządzającym działów windykacji w kancelariach pracujących dla międzynarodowych korporacji. Doskonale odnajduje się w sporach sądowych z zakresu dochodzenia należności.

Doradza również klientom w zakresie prawa zamówień publicznych – zarówno podmiotom udzielającym zamówień, jak i wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od 2017 roku jest Członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Główne obszary obsługi prawnej

  • Doradztwo korporacyjne
  • Spory cywilne i postępowania gospodarcze
  • Prawo zamówień publicznych